Mosaico Carousel 11
Mosaico Carousel 1
Mosaico Carousel 10

Kontakt z nami

Obecnie poszukujemy 3800 mężczyzn oraz osób transpłciowych utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami lub osobami transpłciowymi. W ośrodkach klinicznych u ochotników zostaną przeprowadzone procedury przesiewowe ustalające, czy spełniają oni kryteria uczestnictwa w badaniu.

Za Pana/Pani zgodą zbierzemy i wykorzystamy przekazane przez Pana/Panią informacje, aby wykazać Pana/Pani zainteresowanie badaniem i uzyskać więcej danych na temat badania.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy oddział lub dostawców usług, a poprzez korzystanie z naszej Usługi lub poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie (gdy jest to wymagane przez prawo), Pana/Pani dane mogą zostać przekazane do krajów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania, włączając w to Stany Zjednoczone, w których to krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych. Tym niemniej stosujemy odpowiednie środki umowne i inne sposoby ochrony danych osobowych transferowanych do naszych spółek stowarzyszonych lub stron trzecich w innych krajach.

Informacje będą przesyłane najpierw do naszego dostawcy usług internetowych, który udostępni je wybranemu przez Pana/Panią ośrodkowi badawczemu, tak aby ośrodek mógł się z Panem/Panią skontaktować w związku z udziałem w badaniu. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać swoją zgodę, pisząc na adres e-mail [email protected] lub poprzez kontakt telefoniczny z Pana/Pani ośrodkiem badawczym. Jeśli nie będzie Pan mógł / Pani mogła znaleźć numeru telefonu, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Prosimy mieć na uwadze, że pytania oznaczone symbolem „*” są obowiązkowe w celu przesłania formularza.

Najlepszy sposób kontaktowania się ze mną:

(wybrać co najmniej jeden)

Jakich zaimków Pan/Pani używa?

(zaznaczyć wszystkie, których dotyczy)

W jaki sposób dowiedział(a) się Pan/Pani o tym badaniu?

(zaznaczyć wszystkie, których dotyczy)

Czy kiedykolwiek wcześniej uczestniczył(a) Pan/Pani w badaniu dotyczącym profilaktyki zakażeń HIV?
Czy będzie Pan mógł / Pani mogła zgłaszać się na wizyty przewidziane w badaniu przez okres co najmniej jednego roku?