Mosaico Carousel 11
Mosaico Carousel 1
Mosaico Carousel 10

Mosaico is a large study that will try to prove whether the experimental vaccine regimen can prevent HIV infection in North America, Latin America, and Europe. To do this, the study will enroll cisgender men and transgender persons who have sex with cisgender men and/or transgender persons. If Mosaico can show that the study vaccine regimen works, it will be a very important step on the way to finding a safe and effective vaccine for the prevention of HIV.

To join this study, participants must be

  • healthy
  • HIV-negative
  • between 18 and 60 years old

These participants must be willing to have medical check-ups and regular HIV counseling and testing. There are also other criteria that must be met for a person to be eligible to join the study.

If you have chosen to use HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP), you are not eligible for this study, as PrEP, when taken correctly, is a highly effective HIV prevention method. If you are interested in accessing PrEP, we can help link you to services.

Kontakt z nami

Obecnie poszukujemy 3800 mężczyzn oraz osób transpłciowych utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami lub osobami transpłciowymi. W ośrodkach klinicznych u ochotników zostaną przeprowadzone procedury przesiewowe ustalające, czy spełniają oni kryteria uczestnictwa w badaniu.

Za Pana/Pani zgodą zbierzemy i wykorzystamy przekazane przez Pana/Panią informacje, aby wykazać Pana/Pani zainteresowanie badaniem i uzyskać więcej danych na temat badania.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy oddział lub dostawców usług, a poprzez korzystanie z naszej Usługi lub poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie (gdy jest to wymagane przez prawo), Pana/Pani dane mogą zostać przekazane do krajów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania, włączając w to Stany Zjednoczone, w których to krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych. Tym niemniej stosujemy odpowiednie środki umowne i inne sposoby ochrony danych osobowych transferowanych do naszych spółek stowarzyszonych lub stron trzecich w innych krajach.

Informacje będą przesyłane najpierw do naszego dostawcy usług internetowych, który udostępni je wybranemu przez Pana/Panią ośrodkowi badawczemu, tak aby ośrodek mógł się z Panem/Panią skontaktować w związku z udziałem w badaniu. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać swoją zgodę, pisząc na adres e-mail [email protected] lub poprzez kontakt telefoniczny z Pana/Pani ośrodkiem badawczym. Jeśli nie będzie Pan mógł / Pani mogła znaleźć numeru telefonu, prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

Prosimy mieć na uwadze, że pytania oznaczone symbolem „*” są obowiązkowe w celu przesłania formularza.

Najlepszy sposób kontaktowania się ze mną:

(wybrać co najmniej jeden)

Jakich zaimków Pan/Pani używa?

(zaznaczyć wszystkie, których dotyczy)

W jaki sposób dowiedział(a) się Pan/Pani o tym badaniu?

(zaznaczyć wszystkie, których dotyczy)

Czy kiedykolwiek wcześniej uczestniczył(a) Pan/Pani w badaniu dotyczącym profilaktyki zakażeń HIV?
Czy będzie Pan mógł / Pani mogła zgłaszać się na wizyty przewidziane w badaniu przez okres co najmniej jednego roku?