Mosaico Carousel 1
Mosaico Carousel 16
Mosaico Carousel 15

Mosaico to szeroko zakrojone badanie, którego celem jest próba wykazania, że eksperymentalny schemat szczepień może zapobiegać zakażeniu HIV w krajach Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej oraz Europy. W tym celu do badania zostaną włączeni mężczyźni cis-płciowi i osoby transpłciowe, utrzymujące kontakty seksualne z mężczyznami cis-płciowymi i/lub osobami transseksualnymi. Jeśli w badaniu Mosaico uda się wykazać, że badany schemat szczepień jest skuteczny, będzie to bardzo ważny krok w kierunku opracowania bezpiecznej i skutecznej szczepionki w profilaktyce zakażeń HIV.

NA CZYM POLEGA BADANIE DOTYCZĄCE SZCZEPIONKI?

Układ odpornościowy człowieka chroni go przed chorobami. Szczepionka uczy układ odpornościowy organizmu, w jaki sposób zapobiegać określonemu zakażeniu lub zwalczać konkretną chorobę. Aby opracować szczepionkę, badacze muszą przetestować ją u ludzi. W badaniu dotyczącym szczepionek ocenia się, czy badane szczepionki są bezpieczne (nie powodują problemów zdrowotnych) i czy reaguje na nie ludzki układ odpornościowy. Badanie dotyczące szczepionki można także wykorzystać w celu sprawdzenia, czy szczepionki mogą zapobiegać określonemu zakażeniu lub konkretnej chorobie bądź je zwalczać. Aby uzyskać bezpieczną i skuteczną szczepionkę, konieczne jest przeprowadzenie wielu takich badań.

W JAKI SPOSÓB BĘDĄ CHRONIONE ZDROWIE I PRAWA UCZESTNIKÓW?

Ochrona zdrowia i poszanowanie praw uczestników badań to najwyższe priorytety dla wszystkich osób związanych z organizacją HIV Vaccine Trials Network (HVTN), spółką Janssen Vaccines & Prevention B.V. będącą częścią Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, instytutem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) wchodzącym w skład National Institutes of Health (NIH) oraz U.S. Army Medical Research and Development Command (USAMRDC). w Stanach Zjednoczonych. Zespół badawczy przekaże potencjalnym uczestnikom wyczerpujące informacje na temat badanych szczepionek i procedur przewidzianych w badaniu, możliwych korzyści i zagrożeń związanych z udziałem w badaniu oraz praw, jakie będą im przysługiwać jako uczestnikom badania. Każda osoba dokona samodzielnego wyboru dotyczącego przystąpienia do badania – to wyłącznie jej decyzja.

Podczas badania zespół badawczy będzie regularnie przeprowadzać badania kontrolne oraz testy w kierunku zakażenia HIV, a także udzielać porad dotyczących sposobów jego uniknięcia. Ponadto zespół badawczy będzie pytać uczestników o wszelkie ewentualne problemy społeczne, jakie mogą oni napotkać w związku z udziałem w badaniu, omawiać je i pomagać w ich rozwiązaniu.

Istnieją inne niezależne grupy zaangażowane w ochronę praw i dobrego samopoczucia uczestników. Jeśli będzie Pan/Pani tym zainteresowany(-a), w ośrodkach badawczych zlokalizowanych w pobliżu Pana/Pani miejsca zamieszkania będzie można uzyskać więcej informacji na temat tych grup.